Gateway MTG200-2E1

Giá: 
23 675 000 VND
Trạng thái: 
Còn hàng
Đặc điểm nổi bật: 

Gateway 2 cổng E1 Dinstar MTG200-2E1, giai phap voip

  •  Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời
  •  Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk
  •  Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI...
  •  Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...
  •  Kết nối giao tiếp qua RJ45 - Kết nối Switch trực tiếp.

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1,

- Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, Siptrunk

- Hỗ trợ 2 luồng E1 60 kênh đồng thời

- Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI...

- Sử dụng cho mọi tong dai IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...

- Kết nối giao tiếp qua RJ45 - Kết nối Switch trực tiếp..

Sản phẩm tương tự

Giá: 
80 477 180 VND

Giá: 
40 096 400 VND

Giá: 
22 408 200 VND

Giá: 
14 691 000 VND

Giá: 
43 050 000 VND

Giá: 
22 797 600 VND

Giá: 
4 475 000 VND

Giá: 
150 000 000 VND