Dịch vụ đầu số 1900

dịch vụ 1900
Dịch vụ 1900 là loại hình dịch vụ cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi tới nhiều số đích khác nhau để truy cập các thông tin giải đáp hoặc giải trí và thương mại của nhà cung cấp dịch vụ thông tin thông qua một số truy cập thống nhất trên mạng Viễn Thông.

Lợi ích của dịch vụ dau so 1900

Ðối với khách hàng hay người sử dụng:

·       Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nhớ một số duy nhất.

·       Chi phí cho cuộc gọi tư vấn hoặc giải trí thấp nhờ khả năng kết nối đến trung tâm gần nhất.

Ðối với người cung cấp dịch vụ 1900:

·       Dễ dàng quảng bá với một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc.

·       Là loại hình kinh doanh mới qua mạng điện thoại thông qua các dịch vụ tư vấn hoặc giải trí.

 Bảng cước dịch vụ tong dai 1900

Loại dịch vụ Dãy số Cuộc gọi từ Giá cước
(có VAT)
Giá cước
(chưa VAT)
Tỷ lệ phân chia dành cho KH  (có VAT) * Tỷ lệ % phân chia cho KH
Dịch vụ bình chọn giải trí
 và thương mại
Mức 1:
19006600 --> 19006619
19006630 --> 19006639
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị
 di động nội tỉnh
600 545 156 26
Thuê bao di động toàn quốc 1000 909 260 26
Mức 2:
19006650 --> 19006660
19006677 --> 19006689
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị
 di động nội tỉnh
800 727 224 28
Thuê bao di động toàn quốc 1500 1364 420 28
Mức 3:
19006800 --> 19006849
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị
 di động nội tỉnh
1000 909 310 31
Thuê bao di động toàn quốc 2000 1818 620 31
Mức 4:
19006850 --> 19006899
19006620 --> 19006629
19006640 --> 19006649
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị
 di động nội tỉnh
1500 1364 510 34
Thuê bao di động toàn quốc 3000 2727 1020 34
Mức 5:
19006661 --> 19006670
1900 6671 --> 1900 6676
1900 6690 --> 1900 6694
1900 6801 --> 1900 6804
1900 6812 --> 1900 6817
1900 6841 --> 1900 6847
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị
 di động nội tỉnh
3000 2727 1140 38
Thuê bao di động toàn quốc 5000 4545 1900 38

Cước cài đặt và đấu nối:

o   Cho một số đích đầu tiên:                          1,500,000 đ
o   Cho mỗi số đích tiếp theo:                          100,000 đ/ 1 số đích
o   Nhưng tổng số tiền không vượt quá   2,000,000

Điều kiện thu hồi đầu số theo các mức:

o   Đối với các đầu số Mức 1 3 triệu đồng
o   Đối với các đầu số Mức 2 5 triệu đồng
o   Đối với các đầu số Mức 3 8 triệu đồng
o   Đối với các đầu số Mức 4 10 triệu đồng
o   Đối với các đầu số Mức 5 20 triệu đồng

Các quy định liên quan

1. Đối với dịch vụ dau so 1900 bình chọn, giải trí (1900 1xxx):

·          Không hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ bình chọn, giải trí mang tính chất vi phạm pháp luật và quy định của nhà nước như cá độ bóng đá...

·          Mức cước 1 tương ứng với dải số 1900 12xx, 1900 15xx nêu trên chỉ áp dụng với trường hợp các đơn vị chủ trì cung cấp dịch vụ bình chọn, giải trí, quảng cáo logo của VNPT và (hoặc) các đơn vị thành viên của VNPT cùng với logo của đơn vị chủ trì cung cấp dịch vụ trên các phương tiện thông báo hoặc quảng cáo trò chơi.

2.  Đối với dịch vụ thương mại (1900 5xxxxx):

Các đơn vị chủ trì cung cấp dịch vụ thông tin, thương mại sẽ chủ động lựa chọn mức cước khách hàng phù hợp với giá trị thông tin mang đến cho khách hàng và sử dụng dải số theo quy định của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

3.  Quy định về việc kết nối giữa hệ thống cung cấp:

·         Đơn vị chủ trì cung cấp dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại 1900 phải chịu chi phí cho việc thiết lập, bảo dưỡng cho các đường dây thuê bao hoặc trung kế số phục vụ cho việc kết nối giữa các hệ thống.

Nếu đơn vị chủ trì cung cấp dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại 1900 đồng ý quảng cáo logo của VNPT hoặc logo của các đơn vị thành viên (của VNPT)  cùng với logo của đơn vị đó (hoặc logo của dịch vụ) trên các phương tiện thông báo hoặc quảng cáo trò chơi thì sẽ được VNPT hỗ trợ một phần chi phí truyền dẫn kết nối giữa hệ thống tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

Đăng ký sử dụng dịch vụ 1900 xin liên  hệ hotline: 1900 6153